Twój koszyk jest pusty!
Zobacz koszyk Zamówienie
CENA: 0.00

REGULAMIN

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.ekodzieciak.sklep.pl Klienci 
zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu.

Właściciel sklepu

 1. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.ekodzieciak.sklep.pl, jest mala.lala Anna Szumska-Jaroszewicz ul. Jęczmienna 50/1, 15-171 Białystok, NIP 9662096009, REGON 360755060, nr rachunku: 71 1050 1823 1000 0092 0684 1687 (ING).

Składanie zamówienia

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe wymienione w punkcie 1.
 3. W zamówieniu Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych informacji dotyczących danych adresowych, na które ma zostać przesłany zamówiony towar. Klient za podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych ponosi pełną odpowiedzialność.
 4. Zamówienie przesłane przez Klienta lub złożone za pośrednictwem powyższych stron internetowych, stanowi ofertę zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu oferty, Klient otrzymuje informację zwrotną na podany przez siebie adres e-mail, potwierdzający jej otrzymanie i dostępność zamówionych produktów, wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi szczegółów transakcji.
 6. Sklep poinformuje Klienta w przypadku odmowy przyjęcia oferty. W przypadku braku odmowy, wysłanej na adres poczty elektronicznej, według danych podanych przez Klienta w formularzu zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego po dniu złożenia oferty ofertę uznaje się za przyjętą.
 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści przyjęcia oferty, należy skontaktować się ze sklepem wysyłając maila na adres sklep@ekodzieciak.sklep.pl w celu wyjaśnienia sprawy.
 8. Z ważnych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia po potwierdzeniu oferty, Sklep może odstąpić od zawartej umowy. W takim przypadku strony zobowiązane są zwrócić sobie wzajemne świadczenia – w szczególności Sklep zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszelkie kwoty pieniężne uiszczone tytułem zapłaty za zamówiony towar.
 9. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu lub spadku cen wyrobów w serwisie internetowym.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, wycofywania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 11. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.
 12. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i są kwotami brutto.

Dostawa

 1. Czas dostawy to czas przygotowania zamówienia do wysyłki powiększony o czas dostawy. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki w przypadku produktów dostępnych na magazynie wynosi max 2 dni robocze od momentu zarejestrowania płatności (przy przedpłacie) lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia (przy wyborze płatności za pobraniem). W przypadku braku dostępności – termin jest ustalany indywidualnie.
 2. W przypadku braku towaru w magazynie sklepu oraz u dostawcy towaru, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji, wraz z informację o spodziewanym terminie dostawy. Klient ma prawo anulować złożone zamówienie lub zdecydować się na wydłużenie czasu oczekiwania.
 3. Towar dostarczany jest przez firmę kurierską. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy dostawcy.
 4. Przed odebraniem przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania nie należy przyjmować przesyłki i w obecności pracownika firmy kurierskiej sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia bądź okradzenia przesyłki w transporcie.
 5. Przesyłkę będzie można otworzyć po pokwitowaniu odbioru u pracownika firmy kurierskiej i ewentualnej zapłacie (jeśli w zamówieniu była wybrana forma płatności przy odbiorze).
 6. Odbiór przesyłki należy pokwitować własnoręcznym podpisem. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą na kupującego.

Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są rękojmią.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne powinien odesłać go wraz z formularzem reklamacyjnym i otrzymanym dowodem zakupu na adres firmy „mala.lala”.
 3. Formularz reklamacyjny powinien zawierać : numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, nazwę reklamowanego przedmiotu, informację jak powstałą wada oraz dane osoby składającej zamówienie.
 4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość zapłaconej ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Zwrot towaru

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827, z późn. zm.), Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 2. Zwrot zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Dotyczy to również oryginalnego opakowania.
 3. Zwracany towar należy odesłać na adres firmy „mala-lala” razem z otrzymanym dowodem zakupu oraz oświadczeniem zwrotu. Oświadczenie powinno zawierać numer zamówienia, nazwę towaru podlegającego zwrotowi oraz imię i nazwisko osoby, która złożyła zamówienie.
 4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej cenie towaru, jeśli zachowane zostaną powyższe warunki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
 5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia realizacji zamówienia. Firma mala.lala zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych innym podmiotom, chyba że będziemy do tego zobowiązani przepisami prawnymi. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma mala.lala Anna Szumska. Złożenie zamówienia w naszym serwisie oznacza akceptację zasad postępowania z danymi osobowymi.

Postanowienia końcowe

 1. Wysyłając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem sklepu oraz akceptuje jego postanowienia.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych informacji o zamawiającym.
 3. Kontakt ze sklepem możliwy jest w drodze elektronicznej pod adresem sklep@ekodzieciak.sklep.pl